BẢO HÀNH

Video hướng dẫn các phần mềm của COMD Systems

CB, CF, CS

1.Cách tổng kết cuối ngày ( Z1 ) Cách tổng kết cuối tháng ( Z2) https://youtu.be/nfRjagObP4o

2.Cách in lại tổng kết cuối ngày ( Z1 ) Cách in lại tổng kết cuối tháng ( Z2) https://youtu.be/3WAUtoOF_Ys

3.CB+CF+CS: Cách thay tên món hoặc giá bán https://youtu.be/7qH5xMmTT20

Mobile cho bồi

1.Hướng dẫn cách tính tiền riêng cho máy Mobile cầm tay của bồi : https://youtu.be/YKx7pJFgplg

Provendis :

1.PG 3.9: Hướng dẫn cách bán hàng https://youtu.be/6x2i02dStZ8

2.PG 3.9: Cách thanh toán trả thẻ nhà Bank / Bar https://youtu.be/RrpOMeh6NG4

3.PG 3.9: Cách thay đổi giá bán / Giá tự cho / Extra Preis https://youtu.be/bWpfTMTtED8

TÀI KHOẢN

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.