Mô tả sản phẩm

Lắp đặt hệ thống báo động không dây sẽ giúp bạn nhanh chóng thiết lập khu vực an toàn, đặc biệt phù hợp cho các khu vực không thể kéo dây cho các cảm biến.

Khi có báo động, thông tin đột nhập sẽ được báo ngay tới 4 số điện thoại khác nhau để bạn có quyết biện pháp sớm nhất xử lý tình huống.