Máy tính tiền

comd.de

Hệ thống bán hàng với các thiết bị chuyên nghiệp do COMD cung cấp sẽ luôn giúp Quý khách đạt được hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.

 

1/ HỆ THỐNG CHO 1 CỬA HÀNG NHỎ 

2/ HỆ THỐNG VỚI KẾT NỐI TỚI 10 MÁY TÍNH TIỀN CHO DIỆN TÍCH LỚN , HOẶC CÁC TẦNG NHÀ KHÁC NHAU TRONG CÙNG MỘT KHU VỰC 

3/ HỆ THỐNG KẾT NỐI TẤT CẢ CÁC ĐIỂM KINH DOANH KHÁC NHAU TRÊN TOÀN QUỐC