Tin tức

/Tin tức

Công ty COMD và Selgros Cash & Carry hướng dẫn những quy định mới đối với máy tính tiền (Kassen)

Ngày 28/10 tại Berlin, Công ty COMD và Công ty Selgros Cash&Carry đã phối hợp tổ chức một chương trình hướng dẫn các doanh nghiệp người Việt về những quy định mới của Sở tài chính (Finanzamt) đối với máy tính tiền từ năm 2017. Ông Lê Trung Khoa, Giám đốc Công ty COMD và [...]

Chế tạo thành công vật liệu nhân tạo bằng cách sắp xếp các nguyên tử

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi để di chuyển các nguyên tử riêng lẻ theo một trật tự nhất định nhằm tạo ra một mạng tinh thể nguyên tử có phản ứng điện hóa được xác định trước. Khả năng sắp xếp chính xác các nguyên tử trong một mạng [...]

Robot kết hợp thực tế ảo được dùng để chữa trị cho bệnh nhân sa sút trí tuệ

Công nghệ ngày nay chủ yếu được bắt gặp trong các lĩnh vực giải trí, khoa học, nghiên cứu,... Tuy nhiên, vẫn còn một ứng dụng khác tỏ ra rất tiềm năng với sự phát triển của công nghệ, đó là khuyến khích tương tác xã hội. Ứng dụng này thực sự đang góp phần [...]